Chào mừng chế độ URF quay trở lại với diện mạo hoàn toàn mới

Bản cập nhật 7.24 sẽ mang đến không khí Noel tràn ngập Liên Minh Huyền Thoại.

Cân bằng tướng

chinh-sua-tuong-1.jpg (378×50)

Sóng Ánh Sáng (R)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 120/100/80 xuống 110/90/70 giây.

chinh-sua-tuong-2.png (378×50)

 • Lượng máu hồi lại mỗi giây tăng từ 1.08 lên 1.5.

chinh-sua-tuong-3.jpg (378×50)

Thích Ứng Phòng Ngự (Nội tại)

 • Thời gian duy trì lớp giáp tăng từ 1.5 lên 2 giây.

Giao Thức Chuẩn Xác (Q)

 • Khoảng thời gian có thể tái kích hoạt kỹ năng tăng từ 3 lên 3.5 giây.

chinh-sua-tuong-4.jpg (378×50)

Xuất Huyết (Nội tại)

 • Sát thương Xuất Huyết tăng từ (10-27) lên (13-30).
 • STVL cộng thêm khi hiệu ứng Sức Mạnh Noxus được kích hoạt tăng từ (30-200) lên (30-23).

chinh-sua-tuong-5.png (378×50)

Phát Bắn Thần Bí (Q)

 • STVL cộng thêm giảm từ 125% xuống 110%.

chinh-sua-tuong-6.jpg (378×50)

Cú Nện Khổng Lồ (Nội tại)

 • SMPT cộng thêm giảm từ 70% xuống 50%.

Lá Chắn Durand (W)

 • Kích hoạt lần đầu:
  • SMPT cộng thêm tăng từ 4% lên 5%
 • Kích hoạt lần hai:
  • (Hiệu ứng mới) Giờ gây từ [20/30/40/50/60 (+20% SMPT)] tới [60/90/120/150/180 (+60% SMPT)]
   • Tương tự như khả năng giảm sát thương và thời gian khiêu khích, sát thương gây ra gia tăng theo thời gian vận sức

Cú Đấm Công Lý (E)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 14/13/12/11/10 xuống 12/11/10/9/8 giây.

chinh-sua-tuong-7.jpg (378×50)

Người Bạn của Rừng Già (Nội tại)

 • Mỗi lùm cây tiêu hao lượng máu giảm từ 192/205/218/230/241/251/260/267/273/278/281/283/282/280/275/269/260/248 xuống 147/156/167/177/185/193/199/205/209/212/213/213/212/209/203/197/188/176.

chinh-sua-tuong-8.jpg (378×50)

Thương Thuật (Nội tại)

 • Sát thương cộng thêm giảm từ 10% xuống 8%.

Giáng Long Kích (Q)

 • Sát thương giảm từ 80/125/170/215/260 xuống 80/120/160/200/240.

chinh-sua-tuong-9.png (120×120)Karthus

Khúc Cầu Hồn (R)

 • SMPT cộng thêm tăng từ 60% lên 75%.

chinh-sua-tuong-10.png (378×50)

Nhật Thực (W)

 • Sát thương giảm từ 60/100/140/180/220 xuống 40/80/120/160/200.

chinh-sua-tuong-11.jpg (378×50)

Âm Ti Trói Buộc (R)

 • Sát thương giảm từ 125/225/325 xuống 125/200/275.
 • SMPT cộng thêm giảm từ 110% xuống 80%.

Maokai.png (378×50)

Bụi Cây Công Kích (Q)

 • Sát thương giảm từ 70/115/160/205/250 xuống 55/100/145/190/235.

chinh-sua-tuong-12.png (378×50)

 • Năng lượng hồi lại mỗi 5 giây tăng từ 8.5 lên 11.5.
 • Năng lượng hồi lại gia tăng mỗi cấp độ giảm từ 0.8 xuống 0.4.

Lực Hút Tâm Linh (Nội tại)

 • (Loại bỏ) Không còn tăng 10/15/20% hút máu phép.
 • (Hiệu ứng mới) Khi Morgana gây sát thương bằng kỹ năng lên tướng địch, lính to hay quái rừng to, cô sẽ hồi lại 15/20/25/30/35/40% (ở các cấp độ 1/4/7/10/13/16) lượng sát thương gây ra.

Vùng Đất Chết (W)

 • (Hiệu ứng mới) Khi Lực Hút Tâm Linh (Nội tại) được kích hoạt, thời gian hồi chiêu của Vùng Đất Chết (W) giảm đi 5%.

chinh-sua-tuong-13.png (120×120)Ornn

Thổi Bễ (W)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 12/11/10/9/8 lên 13/12/11/10/9 giây.
 • Sát thương giảm từ 12/14/16/18/20% xuống 10/12/14/16/18%.

chinh-sua-tuong-14.png (378×50)

Tam Bộ Kiếm (Q)

 • Sát thương tăng từ 10/30/50/70/90 lên 15/35/55/75/95.

chinh-sua-tuong-15.png (378×50)

Anh Hùng Ca (Q)

 • Năng lượng tiêu hao tăng từ 45/50/55/60/65 lên 60/65/70/75/80.
 • Sát thương phép giảm từ [20/30/40/50/60 (+20% SMPT)] xuống [10/15/20/25/30 (+30% SMPT)].

chinh-sua-tuong-16.png (378×50)

 • Giáp giảm từ 45 xuống 40.

chinh-sua-tuong-17.png (378×50)

 • Lượng máu giảm từ 600 xuống 570.

Phong Lôi Thương (W)

 • Sát thương cộng thêm ở đòn đánh thứ hai (Đâm) giảm từ 85% xuống 75%.

chinh-sua-tuong-18.png (120×120)Yorick

 • STVL giảm từ 65 xuống 62.

chinh-sua-tuong-19.jpg (378×50)

 • Năng lượng hồi lại mỗi 5 giây tăng từ 8.5 lên 11.5.
 • Năng lượng hồi lại gia tăng mỗi cấp độ giảm từ 0.8 xuống 0.4.

Khu Vườn Gai Góc (Nội tại)

 • Phạm vi hạt giống sinh ra giảm từ 1300 xuống 900.
 • Thời gian hạt giống sinh ra tăng từ (5-7.5 giây theo cấp độ) lên 8 giây.
 • Thời gian hạt giống sinh ra theo Nội tại giảm từ 45 xuống 30 giây.
  • Không liên quan tới Nội tại của Xum Xuê (W)
 • Khả năng tồn tại của cây chiến đấu thay đổi:
  • Lượng máu cây chiến đấu tăng từ 4 lên 8
  • Đòn đánh thường của tướng đánh xa cần để phá hủy cây chiến đấu tăng từ 2 lên 4
  • Đòn đánh thường của tướng đánh gần cần để phá hủy cây chiến đấu tăng từ 2 lên 8
  • Kỹ năng gây sát thương đơn mục tiêu cần để phá hủy cây chiến đấu tăng từ 4 lên 8
  • Kỹ năng gây sát thương diện rộng cần để phá hủy cây chiến đấu tăng từ 2 lên 4
  • Sát thương theo chu kỳ cần để phá hủy cây chiến đấu giảm từ 2 xuống 1
  • Đòn đánh từ lính to/ quái rừng to để phá hủy cây chiến đấu tăng từ 1 lên 2
   • Lính nhỏ/ quái rừng nhỏ không thay đổi
  • Lượng Vàng cộng thêm khi phá hủy cây chiến đấu giảm từ 5 xuống 3

Xum Xuê (W)

 • (Loại bỏ) Hạt giống của Zyra không còn tăng thêm 10/20/30/40/50% lượng máu tối đa.
 • (Hiệu ứng mới) Khi Zyra hạ gục một kẻ địch, thời gian sạc lại của Xum Xuê (W) sẽ hồi lại 20%, tăng lên 100% với tướng địch, lính to và quái rừng to.

Rễ Cây (E)

 • Sát thương tăng từ 60/95/130/165/200 lên 60/105/150/195/240.

Dây Gai (R)

 • (Hiệu ứng mới) Khu Vườn Gai Góc giờ sẽ tái tạo lại thời gian tồn tại của các loại cây cây và chúng nhận thêm 50% máu.

zoe.png (120×120) Zoe

Bong Bóng Ngủ (E)

 • Thời gian hồi chiêu sẽ bắt đầu tính từ khi tướng địch chìm vào giấc ngủ.
 • Căn chỉnh hitbox.

Cân bằng trang bị

Áo Choàng Gai

 • Nội tại DUY NHẤT – Sát thương thay đổi từ (sát thương tương đương với 10% lượng giáp cộng thêm) thành (sát thương tương đương với 3 + 10% lượng giáp cộng thêm).

Áo Choàng Lửa

 • Nội tại DUY NHẤT – Hiến Tế:
  • Sát thương tăng từ 11 lên 20.
  • Sát thương gây thêm lên lính và quái rừng giảm từ 200% xuống 50%.

Forgefire Cape (trang bị nâng cấp từ Nội tại của Ornn)

Nội tại DUY NHẤT – Hiến Tế:

 • Sát thương tăng từ 11 lên 25.
 • Sát thương gây thêm lên lính và quái rừng giảm từ 200% xuống 50%

Cân bằng ngọc 

Sẵn Sàng Tấn Công (Ngọc Siêu Cấp – hệ Chuẩn Xác)

 • Đòn đánh thứ ba không còn làm kẻ địch suy yếu.

Bước Chân Thần Tốc (Ngọc Siêu Cấp – hệ Chuẩn Xác)

 • (Hiệu ứng mới) Hồi máu tăng thêm 40% khi có đòn đánh chí mạng.
 • Hồi máu thay đổi từ (5-50) thành (3-60).
 • STVL tăng từ 0.1 lên 0.3
 • SMPT tăng từ 0.2 lên 0.4.

Nhịp Độ Chết Người (Ngọc Siêu Cấp – hệ Chuẩn Xác)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 10 xuống 6 giây.

Đắc Thắng (Ngọc Cao Cấp – hệ Chuẩn Xác)

 • Hồi máu giảm từ 15% xuống 12%.

Hiện Diện Trí Tuệ (Ngọc Cao Cấp – hệ Chuẩn Xác)

 • Thời gian duy trì hiệu ứng tăng từ 5 lên 7 giây.

Hồi Máu Vượt Trội (Ngọc Cao Cấp – hệ Chuẩn Xác)

 • Lá chắn bằng 40% lượng máu hồi lại, tăng từ 30%.

Nhát Chém Ân Huệ (Ngọc thường – hệ Chuẩn Xác)

 • Sát thương giảm từ 10% xuống 9%.

 Thu Thập Chiến Tích (Ngọc thường – hệ Áp Đảo)

 • Phần mô tả cập nhật: hỗ trợ hạ gục tướng địch nhận thêm 01 chiến tích.

Áo Choàng Gương (Ngọc thường – hệ Kiên Định)

 • Kháng phép tăng từ 5 lên 6.

Tiếp Sức (Ngọc thường – hệ Kiên Định)

 • Hiệu ứng hồi máu và tạo giáp mạnh hơn.

Tăng Tốc Pha (Ngọc Siêu Cấp – hệ Pháp Thuật)

 • Trong thời gian tác dụng, kháng 75% làm chậm với mọi tướng (cận chiến & đánh xa).

Mau Lẹ (Ngọc thường – hệ Pháp Thuật)

 • Tốc độ di chuyển cộng thêm giảm từ 4% xuống 3%.


=> Xem thêm: Tin Liên Minh Huyền Thoại


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet