Danh mục: Đấu Trường Chân Lý

Mãi gần đến cập nhật giữa mùa 5, Riot Games mới chỉnh sửa cho Aphelios

Riot Games không muốn Aphelios thành tướng carry bắn chay nữa mà chính thức chuyển thành một vị tướng AD caster dùng chiêu diện rộng. Aphelios là một trong những chủ lực 4 vàng bị xem nhẹ nhất trong mùa 5 của Đấu Trường Chân Lý. Nên nhớ dù rằng trong giai đoạn đầu mùa […]