YOMOST DTST Mùa xuân 2021:‌ ‌BTS‌ ‌bước‌ ‌thẳng‌ ‌vào‌ ‌CK ‌giải‌ ‌đấu‌ ‌quốc‌ ‌tế‌ ‌lớn‌ ‌nhất‌ ‌của‌ ‌Free‌ ‌Fire!‌!!

BTS ‌và‌ ‌HQ‌ ‌Esports‌ ‌là‌ ‌2‌ ‌đội tuyển đại diện VN‌ ‌tham‌ ‌dự‌ ‌vào‌ ‌giải‌ ‌đấu‌ ‌quốc‌ ‌tế‌ ‌chuyên‌ ‌nghiệp‌ ‌lớn‌ ‌nhất‌ ‌từ‌ ‌trước‌ ‌tới‌ ‌giờ‌ ‌của‌ ‌Free‌ ‌Fire.‌ ‌ ‌

Vào‌ ‌ngày‌ ‌04.04‌ ‌vừa‌ ‌qua,‌ ‌vòng‌ ‌chung‌ ‌kết‌ ‌Yomost‌ ‌Đấu‌ ‌Trường‌ ‌Sinh‌ ‌Tồn‌ ‌mùa‌ ‌Xuân‌ ‌2021‌ ‌đã‌ ‌diễn‌ ‌ra‌ ‌để‌ ‌tìm‌ ‌được‌ ‌một‌ ‌cái‌ ‌tên‌ ‌xứng‌ ‌đáng‌ ‌nhất‌ ‌cho‌ ‌ngôi‌ ‌vô‌ ‌địch‌ ‌của‌ ‌giải‌ ‌đấu‌ ‌có‌ ‌tổng‌ ‌giá‌ ‌trị‌ ‌giải‌ ‌thưởng‌ ‌lên‌ ‌tới‌ ‌2,5‌ ‌tỷ‌ ‌đồng.‌

‌Đây‌ ‌cũng‌ ‌là‌ ‌giải‌ ‌đấu‌ ‌chuyên‌ ‌nghiệp‌ ‌có‌ ‌giá‌ ‌trị‌ ‌lớn‌ ‌nhất‌ ‌từ‌ ‌trước‌ ‌tới‌ ‌nay‌ ‌của‌ ‌Free‌ ‌Fire‌ ‌Việt‌ ‌Nam.‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

12‌ ‌đội‌ ‌tuyển‌ ‌chuyên‌ ‌nghiệp‌ ‌xuất‌ ‌sắc‌ ‌nhất‌ ‌của‌ ‌Free‌ ‌Fire‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌đã‌ ‌cùng‌ ‌quy‌ ‌tụ‌ ‌trên‌ ‌đường‌ ‌đua‌ ‌tới‌ ‌ngôi‌ ‌vô‌ ‌địch‌ ‌giải‌ ‌Yomost‌ ‌Đấu‌ ‌Trường‌ ‌Sinh‌ ‌Tồn‌ ‌mùa‌ ‌Xuân‌ ‌2021.‌ ‌Trải‌ ‌qua‌ ‌7‌ ‌trận‌ ‌thi‌ ‌đấu‌ ‌vô‌ ‌cùng‌ ‌căng‌ ‌thẳng,‌ ‌với‌ ‌kết‌ ‌quả‌ ‌mỗi‌ ‌trận‌ ‌thay‌ ‌đổi‌ ‌không‌ ‌ngừng,‌ ‌chiếc‌ ‌cúp‌ ‌danh‌ ‌giá‌ ‌của‌ ‌giải‌ ‌cuối‌ ‌cùng‌ ‌đã‌ ‌gọi‌ ‌tên‌ ‌đội‌ ‌tuyển‌ ‌Burst‌ ‌The‌ ‌Sky.‌ ‌Đây‌ ‌là‌ ‌lần‌ ‌đầu‌ ‌tiên‌ ‌Burst‌ ‌The‌ ‌Sky‌ ‌đăng‌ ‌quang‌ ‌tại‌ ‌Đấu‌ ‌Trường‌ ‌Sinh‌ ‌Tồn‌ ‌-‌ ‌giải‌ ‌eSports‌ ‌cấp‌ ‌độ‌ ‌cao‌ ‌nhất‌ ‌của‌ ‌Free‌ ‌Fire‌ ‌Việt‌ ‌Nam.‌ ‌Như‌ ‌vậy,‌ ‌Burst‌ ‌The‌ ‌Sky‌ ‌chính‌ ‌thức‌ ‌trở‌ ‌thành‌ ‌một‌ ‌“huyền‌ ‌thoại‌ ‌mới”‌ ‌của‌ ‌giải‌ ‌bên‌ ‌cạnh‌ ‌các‌ ‌cựu‌ ‌vương‌ ‌như‌ ‌HEAVY,‌ ‌V‌ ‌Gaming,‌ ‌Team‌ ‌Flash,…‌ ‌ ‌ ‌ 

Với‌ ‌thành‌ ‌tích‌ ‌xuất‌ ‌sắc‌ ‌của‌ ‌mình,‌ ‌Burst‌ ‌The‌ ‌Sky‌ ‌không‌ ‌chỉ‌ ‌đem‌ ‌về‌ ‌850‌ ‌triệu‌ ‌đồng‌ ‌tiền‌ ‌thưởng,‌ ‌mà‌ ‌còn‌ ‌giành‌ ‌luôn‌ ‌tấm‌ ‌vé‌ ‌vào‌ ‌thẳng‌ ‌vòng‌ ‌chung‌ ‌kết‌ ‌của‌ ‌Free‌ ‌Fire‌ ‌World‌ ‌Series‌ ‌2021‌ ‌Singapore‌ ‌-‌ ‌giải‌ ‌eSports‌ ‌quốc‌ ‌tế‌ ‌lớn‌ ‌nhất‌ ‌từ‌ ‌trước‌ ‌tới‌ ‌nay‌ ‌của‌ ‌Free‌ ‌Fire.‌ ‌ ‌Bên‌ ‌cạnh‌ ‌Burst‌ ‌The‌ ‌Sky,‌ ‌đội‌ ‌tuyển‌ ‌top‌ ‌2‌ ‌tại‌ ‌giải‌ ‌-‌ ‌HQ‌ ‌Esports‌ ‌giành‌ ‌quyền‌ ‌đại‌ ‌diện‌ ‌Việt‌ ‌Nam,‌ ‌tham‌ ‌dự‌ ‌vòng‌ ‌Play-ins‌ ‌của‌ ‌Free‌ ‌Fire‌ ‌World‌ ‌Series‌ ‌2021‌ ‌Singapore.‌ ‌Giải‌ ‌đấu‌ ‌sẽ‌ ‌chính‌ ‌thức‌ ‌khởi‌ ‌tranh‌ ‌tại‌ ‌Singapore‌ ‌vào‌ ‌ngày‌ ‌22.05‌ ‌tới‌ ‌đây,‌ ‌với‌ ‌tổng‌ ‌giá‌ ‌trị‌ ‌giải‌ ‌thưởng‌ ‌lên‌ ‌tới‌ ‌hơn‌ ‌46‌ ‌tỷ‌ ‌đồng.‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Livestream‌ ‌chung‌ ‌kết‌ ‌Yomost‌ ‌Đấu‌ ‌Trường‌ ‌Sinh‌ ‌Tồn‌ ‌mùa‌ ‌Xuân‌ ‌2021‌ ‌đã‌ ‌đạt‌ ‌mốc‌ ‌người‌ ‌xem‌ ‌kỷ‌ ‌lục‌ ‌với‌ ‌hơn‌ ‌306‌ ‌nghìn‌ ‌lượt‌ ‌người‌ ‌xem‌ ‌trực‌ ‌tiếp‌ ‌cùng‌ ‌một‌ ‌thời‌ ‌điểm.‌ ‌Đây‌ ‌là‌ ‌mốc‌ ‌người‌ ‌xem‌ ‌cao‌ ‌nhất‌ ‌của‌ ‌giải‌ ‌Đấu‌ ‌Trường‌ ‌Sinh‌ ‌Tồn,‌ ‌phá‌ ‌vỡ‌ ‌kỷ‌ ‌lục‌ ‌trước‌ ‌đó‌ ‌của‌ ‌giải‌ ‌Đấu‌ ‌Trường‌ ‌Sinh‌ ‌Tồn‌ ‌mùa‌ ‌Xuân‌ ‌2020.‌ ‌Lượng‌ ‌người‌ ‌xem‌ ‌không‌ ‌chỉ‌ ‌phản‌ ‌ánh‌ ‌sự‌ ‌hấp‌ ‌dẫn‌ ‌của‌ ‌giải‌ ‌Yomost‌ ‌Đấu‌ ‌Trường‌ ‌Sinh‌ ‌Tồn‌ ‌mùa‌ ‌Xuân‌ ‌2021,‌ ‌mà‌ ‌còn‌ ‌chứng‌ ‌minh‌ ‌sự‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌của‌ ‌nền‌ ‌Esports‌ ‌Free‌ ‌Fire‌ ‌tại‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌nói‌ ‌chung.‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Bên‌ ‌cạnh‌ ‌cuộc‌ ‌cạnh‌ ‌tranh‌ ‌tới‌ ‌ngôi‌ ‌vô‌ ‌địch,‌ ‌sân‌ ‌khấu‌ ‌chung‌ ‌kết‌ ‌Yomost‌ ‌Đấu‌ ‌Trường‌ ‌Sinh‌ ‌Tồn‌ ‌mùa‌ ‌Xuân‌ ‌2021‌ ‌quy‌ ‌tụ‌ ‌sự‌ ‌tham‌ ‌gia‌ ‌cổ‌ ‌vũ‌ ‌của‌ ‌rất‌ ‌nhiều‌ ‌các‌ ‌gương‌ ‌mặt‌ ‌nổi‌ ‌bật‌ ‌trong‌ ‌cộng‌ ‌đồng‌ ‌Free‌ ‌Fire.‌ ‌Đặc‌ ‌biệt,‌ ‌màn‌ ‌rap‌ ‌battle‌ ‌“thế‌ ‌kỷ”‌ ‌giữa‌ ‌Hero‌ ‌Team‌ ‌và‌ ‌team‌ ‌streamer‌ ‌Free‌ ‌Fire‌ ‌đã‌ ‌nhận‌ ‌được‌ ‌rất‌ ‌nhiều‌ ‌sự‌ ‌chú‌ ‌ý‌ ‌cũng‌ ‌như‌ ‌ủng‌ ‌hộ‌ ‌của‌ ‌người‌ ‌theo‌ ‌dõi.‌ ‌Các‌ ‌“hiện‌ ‌tượng‌ ‌rap”‌ ‌Cô‌ ‌Ngân,‌ ‌Gao‌ ‌Bạc,‌ ‌Simmy,‌ ‌Phong‌ ‌Cận,…‌ ‌đã‌ ‌cống‌ ‌hiến‌ ‌cho‌ ‌khán‌ ‌giả‌ ‌những‌ ‌giây‌ ‌phút‌ ‌vô‌ ‌cùng‌ ‌nhiệt‌ ‌huyết‌ ‌và‌ ‌gay‌ ‌cấn,‌ ‌góp‌ ‌phần‌ ‌cổ‌ ‌vũ‌ ‌cho‌ ‌phần‌ ‌thi‌ ‌đấu‌ ‌của‌ ‌các‌ ‌tuyển‌ ‌thủ.‌ ‌ ‌ ‌ 

Có thể bạn muốn xem thêm : Free Fire ra mắt skin đầu tiên cho khẩu shotgun MAG-7: MAG-7 Phán Quyết

Ngày‌ ‌chung‌ ‌kết‌ ‌còn‌ ‌chứng‌ ‌kiến‌ ‌phần‌ ‌thể‌ ‌hiện‌ ‌live‌ ‌vô‌ ‌cùng‌ ‌“gắt”‌ ‌của‌ ‌Thành‌ ‌Draw‌ ‌và‌ ‌Wxrdie‌ ‌trong‌ ‌ca‌ ‌khúc‌ ‌New‌ ‌Fire‌ ‌New‌ ‌Legend‌ ‌-‌ ‌bài‌ ‌hát‌ ‌chủ‌ ‌đề‌ ‌của‌ ‌Yomost‌ ‌Đấu‌ ‌Trường‌ ‌Sinh‌ ‌Tồn‌ ‌mùa‌ ‌Xuân‌ ‌2021.‌ ‌Đây‌ ‌cũng‌ ‌là‌ ‌sân‌ ‌khấu‌ ‌đầu‌ ‌tiên‌ ‌mà‌ ‌Thành‌ ‌Draw‌ ‌và‌ ‌Wxrdie‌ ‌cùng‌ ‌thể‌ ‌hiện‌ ‌ca‌ ‌khúc‌ ‌New‌ ‌Fire‌ ‌New‌ ‌Legend.‌ ‌Sự‌ ‌sôi‌ ‌động‌ ‌và‌ ‌năng‌ ‌lượng‌ ‌vô‌ ‌hạn‌ ‌là‌ ‌những‌ ‌gì‌ ‌khán‌ ‌giả‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌cảm‌ ‌nhận‌ ‌được‌ ‌từ‌ ‌phần‌ ‌thể‌ ‌hiện‌ ‌của‌ ‌hai‌ ‌chàng‌ ‌rapper‌ ‌trẻ.‌ ‌ ‌


=> Xem thêm: Tin game Free Fire


  Thông tin thêm  

Nhà cái V9bet tặng ngay 100.000 VND chơi đánh bài trực tuyến ăn tiền, xổ số, slot, đánh bài free khi bạn đăng ký tài khoản thành công. Thắng chắc cú 100% được phép rút tiền mặt về các tài khoản ngân hàng của bạn.

Link đăng ký V9bet nhận 100.000 VND free

   –     – 

About Author


v9bet